Z programu mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele domów istniejących lub nowo budowanych.