Z programu mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele domów istniejących lub nowo budowanych.

Zgodnie z prawem UE standardowa stawka VAT w dowolnym państwie UE nie może być niższa niż 15% .Każde państwo może mieć maksymalnie dwie obniżone stawki wynoszące co najmniej 5% w przypadku ograniczonego wykazu towarów i usług. Rada Europejska musi zatwierdzić tymczasową obniżkę VAT w interesie publicznym. [/ Vc_column_text] [/ vc_column] [/ vc_row]

Domyślna stawka VAT to standardowa stawka, 20% od 4 stycznia 2011 r. Niektóre towary i usługi podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT według obniżonej stawki 5% (np. Na paliwo krajowe) lub 0% (np. Większość żywności i odzieży dziecięcej). [/ quote] [/ vc_column] [/ vc_row]
VAT jest podatkiem pośrednim, ponieważ podatek jest płacony rządowi przez sprzedawcę (firmę), a nie osobę, która ostatecznie ponosi koszty obciążenie podatkiem (konsumentem).