Skip to main content Skip to search

Cudzoziemcy

Oferujemy pomoc w zakresie:

Legalizacji pobytu cudzoziemców:

• Zezwolenia na pobyt czasowy
• Zezwolenia na pobyt stały

Legalizacji pracy cudzoziemców:

• Oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi w PUP
• Zezwolenia na pracę typu A
• Zezwolenia na pracę sezonową (rolnictwo, ogrodnictwo, gastronomia)

Informujemy, że nie zajmujemy się pozyskiwaniem pracowników.

Zapraszamy do współpracy firmy chcące zalegalizować zatrudnienie pracowników z Ukrainy i innych państw.
Oferujemy również pomoc w legalizacji pobytu cudzoziemców.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem usługi.

DSC08820

Zapraszamy do rozmowy w miłej atmosferze.